Dekor

Rätt exponering kan göra stor skillnad för er verksamhet. Genom att skapa en stämningsfull atmosfär kan du attrahera fler kunder och öka din försäljning.

På DekoRum producerar och installerar vi olika dekorprojekt på gallerior.
Vi fungerar som kreativa inspiratörer, hela vägen från idé till förverkligande.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan nå din vision.