Inredningsuppdrag – privathem

DekoRum ger dig förutsättningarna att lyckas med inredningen i hemmet, från vision till verklighet.

DekoRum finns tillgängliga i olika faser av projektet och håller kontakt genom hela processen.
Vi erbjuder både nätbaserade inredningsuppdrag samt ett traditionellt upplägg, beroende på vad som passar dig bäst. 

Ibland är det svårt att få ihop helheten i ett rum, eller den röda tråden genom hemmet. Man blir lätt hemmablind och rum kan behöva uppdateras efter nya behov. 

Inredningsprocess
Vi går igenom de behov du har och vilka möjligheter som finns med hänsyn till din budget. Utifrån det tar vi fram ett inredningsförslag som presenteras som pdf via mail.
Ditt färdiga förslag för att nå din vision kan innehålla samtliga eller utvalda delar som moodboard, skiss, kulör- och materialval, produktlista med inköpsställen och priser samt slutlig möblering och styling.
Du väljer själv om du vill stå för utförandet i din egen takt eller anlitar oss vidare för att sköta inköp, montering, möblering och slutstyling.

Första mötet med oss är alltid kostnadsfritt. Vi skräddarsyr arbetet och varje projekt är unikt. Utifrån vårt första besök tar vi fram en offert som du godkänner innan arbetet påbörjas. 

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan nå din vision.

 

Ångerrätt inredningsuppdrag
Ångerrätten gäller inte på digitalt innehåll som skräddarsytts med personlig prägel. Därför kommer du inte att ha någon ångerrätt eftersom du samtycker till köpet via godkänd offert. Enligt lag (2005:59 11 §).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59